بایگانی‌های دیابت | مهرنوشت
ابتلای یزدی ها به دیابت دو برابر میانگین کشوری است 23 آبان 1397
مدیر مرکز تحقیقاتی دیابت یزد:

ابتلای یزدی ها به دیابت دو برابر میانگین کشوری است

مهرنوشت - مدیر مرکز تحقیقاتی دیابت یزد با اشاره به اینکه متأسفانه در حال حاضر هنوز مردم اصول کافی و کامل برای کنترل بیماری دیابت را بلد نیستند، گفت: یزدی‌ها 2 برابر میانگین کشوری دیابت دارند.