بایگانی‌های رسانه | مهرنوشت
صداقت و شفافیت مهمترین رسالت روابط عمومی‌ها/ رسانه‌ها حکمرانی خوب را برای مردم تبیین کنند 08 بهمن 1397
مدیرکل روابط عمومی استاندار یزد:

صداقت و شفافیت مهمترین رسالت روابط عمومی‌ها/ رسانه‌ها حکمرانی خوب را برای مردم تبیین کنند

مهرنوشت - مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد با اشاره به ضرورت ایجاد رابطه مستمر بین روابط عمومی‌ها و اصحاب رسانه استان، گفت: صداقت و شفافیت مهمترین رسالت روابط عمومی‌ها است.