بایگانی‌های سفال | مهرنوشت
وقتی خورشید خانم به ایران لبخند می زند 15 آذر 1397

وقتی خورشید خانم به ایران لبخند می زند

مهرنوشت - خورشید خانم از نقش‌های زیبای سفال و سرامیک میبد یزد است که نماد آفتاب درخشان کویر محسوب می‌شود.