بایگانی‌های سند چشم انداز | مهرنوشت
توسعه گفتمان شهری با مشارکت مردمی استراتژی توسعه یزد است 28 آذر 1397
سخنگوی شورای شهر یزد:

توسعه گفتمان شهری با مشارکت مردمی استراتژی توسعه یزد است

مهرنوشت - سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اهمیت تدوین سند چشم‌انداز برای توسعه بیش از پیش گفت: توسعه گفتمان شهری با محوریت مشارکت مردمی، سرمایه‌پذیری و کاهش تصدی‌گری یکی از استراتژی ‌های بنیادین توسعه شهر یزد است.