بایگانی‌های سوادآموزی | مهرنوشت
اجرای طرح نهضت سوادآموزی با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی 17 دی 1397
مدیرکل زندان‌های استان یزد خبر داد:

اجرای طرح نهضت سوادآموزی با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی

مهرنوشت - مدیرکل زندان‌های استان یزد با بیان اینکه نهضت سوادآموزی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در زندان‌های یزد اجرا می‌شود گفت: طبق آمارها مددجویانی که در نهضت سوادآموزی شرکت کردند کمترین بازگشت به زندان را داشتند.