بایگانی‌های شاغلان فقیر | مهرنوشت
گسترش پدیده «شاغلان فقیر»/درآمد کم ۶۰ درصد شاغلان را فقیر کرده است 24 دی 1397
مهرنوشت گزارش می دهد؛

گسترش پدیده «شاغلان فقیر»/درآمد کم ۶۰ درصد شاغلان را فقیر کرده است

مهرنوشت - آمار و اطلاعات بازار کار نشان می‌دهد که در حال حاضر پدیده هایی نظیر شاغلان فقیر، دستمزد پایین و اشتغال غیررسمی رو به گسترش است.