بایگانی‌های شبکه های اجتماعی | مهرنوشت
شبکه ‌های اجتماعی هویت فرهنگی جوانان را کم رنگ می کند 18 مهر 1397
معاون مرکز مطالعات وزارت ورزش:

شبکه ‌های اجتماعی هویت فرهنگی جوانان را کم رنگ می کند

معاون مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان گفت: بر اساس تحقیق های انجام شده، شبکه‌های اجتماعی هویت دینی، فرهنگی و ملی را در بین نوجوانان و جوانان کم رنگ می‌ کند.