بایگانی‌های شورا | مهرنوشت
تعلل وزارت کشور به ضرر یزد تمام شد 29 دی 1397
نایب رئیس شورای شهر یزد:

تعلل وزارت کشور به ضرر یزد تمام شد

مهرنوشت - نائب رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تعلل وزارت کشور عنوان کرد: شورای شهر انتظار داشت وزارت کشور با صراحت نسبت به موضوع شهردار برخورد کند چون شورا به وظیفه خود به درستی عمل کرد.