بایگانی‌های صدوقی | مهرنوشت
اثرات و مزایای ثبت شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو 18 بهمن 1397
با حضور دو چهره بین المللی یونسکو بررسی می‌شود؛

اثرات و مزایای ثبت شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو

مهرنوشت - دوازدهمین نشست شب یزد با سخنرانی دو چهره شناخته شده حوزه میراث فرهنگی و مرمت سازمان جهانی یونسکو در خانه فرهنگ صدوقی برگزار خواهد شد.

نشست شب یزد با حضور علی ربیعی برگزار می‌شود 23 دی 1397

نشست شب یزد با حضور علی ربیعی برگزار می‌شود

مهرنوشت - یازدهمین نشست شب یزد با موضوع دگرگونی اجتماعی و با سخنرانی علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.