بایگانی‌های عامری | مهرنوشت
عوارض جدید شهرداری کارایی بازدارندگی دارد/حذف عوارض صدور بارنامه برای مدت یک سال 20 بهمن 1397
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد خبر داد:

عوارض جدید شهرداری کارایی بازدارندگی دارد/حذف عوارض صدور بارنامه برای مدت یک سال

مهرنوشت - رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه ساخت و سازهای فاقد مجوز در شهر یزد با جریمه های چندبرابری مواجه هستند گفت: رویکرد بازدارنده ملاک تعیین میزان تعرفه عوارض سال 98 شهرداری یزد است.