بایگانی‌های عباس گلرسان | مهرنوشت
آغاز اولین جشنواره ملی مجریان، گویندگان و سخنوران در یزد 05 بهمن 1400

آغاز اولین جشنواره ملی مجریان، گویندگان و سخنوران در یزد

مهرنوشت-دبیر اولین جشنواره ملی مجریان، گویندگان و سخنوران از آغاز به کار اولین جشنواره ملی مجریان، گویندگان و سخنوران با عنوان "سر سخن" در یزد خبر داد.