بایگانی‌های عیدی کارگران | مهرنوشت
جزئیات عیدی پایان سال کارگران مشمول قانون کار 24 دی 1397
مهرنوشت گزارش می‌دهد؛

جزئیات عیدی پایان سال کارگران مشمول قانون کار

مهرنوشت - میزان عیدی پایان سال تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار حداقل ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.