بایگانی‌های فرهنگ | مهرنوشت
توسعه پایدار شهری تنها با توسعه فرهنگی تحقق می یابد 15 آذر 1397
در نشست توسعه فرهنگی زیربنای توسعه شهری مطرح شد؛

توسعه پایدار شهری تنها با توسعه فرهنگی تحقق می یابد

مهرنوشت - تلاش در پیشبرد توسعه پایدار شهری تنها در صورتی تحقق می یابد که مفهوم توسعه فرهنگی را به معنای واقعی کلمه با خود به همراه داشته باشد.