بایگانی‌های فنی حرفه ای | مهرنوشت
هدف فنی و حرفه ای تربیت تکنسین حرفه ای برای بازار کار است 13 بهمن 1397
معاون مرکز فنی و حرفه ای سما یزد:

هدف فنی و حرفه ای تربیت تکنسین حرفه ای برای بازار کار است

مهرنوشت - معاون مرکز فنی و حرفه ای سما یزد با تاکید بر آموزش های کاربردی و تامین نیروی مورد نیاز در بخش صنعت گفت: هدف فنی و حرفه ای تربیت تکنسین حرفه ای برای بازار کار است.