بایگانی‌های فنی و حرفه ای | مهرنوشت
راه اندازی هنرستان بهداری در استان یزد/اشتغالزایی و رفع نیاز مراکز درمانی استان 13 بهمن 1397
رئیس دانشکده فنی و حرفه ای سما خبر داد:

راه اندازی هنرستان بهداری در استان یزد/اشتغالزایی و رفع نیاز مراکز درمانی استان

مهرنوشت - رئیس دانشکده فنی و حرفه ای سما با اشاره به اشتغالزایی با راه اندازی هنرستان آموزشی گفت: راه اندازی هنرستان بهداری در استان یزد در دستور کار این مرکز است تا نیاز بهداشتی و درمانی استان در کادر بهیار را رفع کند.