بایگانی‌های فیلم کوتاه | مهرنوشت
۴٩١ اثر در سامانه جشنواره فیلم کوتاه رضوی یزد ثبت شد 18 مهر 1397
دبیر سیزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی:

۴٩١ اثر در سامانه جشنواره فیلم کوتاه رضوی یزد ثبت شد

دبیر سیزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی در یزد گفت: با پایان مهلت ارسال آثار ، ٤٩١ فیلم از سراسر کشور در سامانه ثبت شد.