بایگانی‌های قاچاق کالا | مهرنوشت
ضرورت تعامل دستگاه‌های مختلف برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز در استان یزد 15 آبان 1397
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد مطرح کرد

ضرورت تعامل دستگاه‌های مختلف برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز در استان یزد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد بر ضرورت تعامل دستگاه‌های مختلف برای مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز در این استان تأکید کرد.