بایگانی‌های قضائی | مهرنوشت
هدف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمت به مردم است/ اجتناب از نگاه انتفاعی به دفاتر الکترونیک قضائی 22 آبان 1397
معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد:

هدف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمت به مردم است/ اجتناب از نگاه انتفاعی به دفاتر الکترونیک قضائی

معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: ارائه خدمات بهتر و تکریم ارباب رجوع هدف اصلی تأسیس و راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در کشور است.