بایگانی‌های قوانین گمرکی | مهرنوشت
حذف کاغذ از چرخه فعالیت های گمرک یزد/ مقررات گمرکی مناطق ویژه اقتصادی مانند مناطق آزاد مرزی است 23 دی 1397
مدیرکل گمرک استان یزد خبر داد

حذف کاغذ از چرخه فعالیت های گمرک یزد/ مقررات گمرکی مناطق ویژه اقتصادی مانند مناطق آزاد مرزی است

مهرنوشت - مدیرکل گمرک استان یزد با اشاره به لزوم الکترونیکی شدن فعالیت ها و انجام شفاف کارها گفت: کاغذ از چرخه فعالیت های گمرک یزد حذف شده است.