بایگانی‌های لعاب | مهرنوشت
چراغ صنعت لعاب را روشن نگه داریم 24 دی 1397

چراغ صنعت لعاب را روشن نگه داریم

این روزها صنعت لعاب هم مانند سایر صنایع با نیمی از ظرفیت، همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد تا چراغ این صنعت به خاموشی نگراید.