بایگانی‌های متهم | مهرنوشت
دستگیری جاعلِ کلاهبردار در مروست 27 آبان 1397

دستگیری جاعلِ کلاهبردار در مروست

مهرنوشت - رئیس حوزه قضایی مروست گفت: یک فرد جاعل که موفق شده بود با جعل اسناد بانکی مبلغ 8 میلیارد ریال را از حساب بانکی یکی از شهروندان مروستی برداشت نماید، شناسایی و دستگیر شد.