بایگانی‌های مخابرات یزد | مهرنوشت
18 دی 1397
سرپرست مخابرات منطقه یزد:

بیش از دو هزار کیلومتر از جاده های استان یزد تحت پوشش تلفن همراه قرار دارند

مهرنوشت - سرپرست مخابرات منطقه یزد در سیزدهمین نمایشگاه کامیتکس با بیان اینکه بیش از 88 درصد جاده ها استان تحت پوشش تلفن همراه قرار دارند، تصریح کرد: در مجموع جاده های اصلی، بین فرمانداری و سایر جاده ها بیش از دو هزار و 254 کیلومتر از جاده های استان یزد تحت پوشش تلفن همراه مخابرات ایران قرار دارند.