بایگانی‌های مدارس | مهرنوشت
نشست “طرح معرفت” معاونین پرورشی آموزشگاه های ناحیه یک یزد، برگزار شد 19 آذر 1397

نشست “طرح معرفت” معاونین پرورشی آموزشگاه های ناحیه یک یزد، برگزار شد

مهرنوشت - نخستین نشست "طرح معرفت" معاونین پرورشی آموزشگاه های ناحیه یک یزد، در محل "پژوهشکده تعلیم و تربیت یزد" واقع در مجتمع خدماتی رفاهی فرهنگیان یزد برگزار شد.