بایگانی‌های معادن یزد | مهرنوشت
معادن، ۹۷۲ میلیارد تومان خسارت به منابع طبیعی یزد وارد کرد 13 اسفند 1397

معادن، ۹۷۲ میلیارد تومان خسارت به منابع طبیعی یزد وارد کرد

مهرنوشت - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد گفت: بهره برداری از معادن در دوره های گذشته خسارت های زیادی به مراتع و عرصه های منابع طبیعی وارد کردند به طوریکه برای احیاء و بازسازی آنها 972 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.