بایگانی‌های معارفه | مهرنوشت
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد معرفی شد 15 تیر 1399

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد معرفی شد

مهرنوشت - با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان یزد، سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد معرفی شد.