بایگانی‌های مکرمی | مهرنوشت
مردم برای دریافت کارت هوشمند ملی شتاب کنند/کارت های قدیمی فاقد اعتبار است 02 دی 1397
مدیر کل ثبت احوال استان یزد:

مردم برای دریافت کارت هوشمند ملی شتاب کنند/کارت های قدیمی فاقد اعتبار است

مهرنوشت - مدیر کل ثبت احوال استان یزد با بیان اینکه صدور کارت هوشمند ملی تا پایان سال جاری تمدید شد، گفت: مردم برای دریافت این کارت شتاب کنند و آن را به سال آینده موکول نکنند.