بایگانی‌های نظارت بر قیمت | مهرنوشت
برخورد جدی با ضعف نظارت و کم کاری دستگاه ها/ ایجاد شبکه توزیع خرد کالاهای تنظیم بازار برای محرومان 18 دی 1397
استاندار یزد:

برخورد جدی با ضعف نظارت و کم کاری دستگاه ها/ ایجاد شبکه توزیع خرد کالاهای تنظیم بازار برای محرومان

مهرنوشت - استاندار یزد با تاکید بر لزوم کنترل بازار و نظارت بر قیمت ها گفت: با ضعف نظارت و کم کاری دستگاه ها برخورد جدی خواهد شد.