بایگانی‌های نظام مهندسی | مهرنوشت
افراد سودجوی بی صلاحیت سهم بازار مهندسی کیفی را تصاحب کرده اند/ استفاده از مهندسان ذیصلاح حق مالکان است 18 دی 1397
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد:

افراد سودجوی بی صلاحیت سهم بازار مهندسی کیفی را تصاحب کرده اند/ استفاده از مهندسان ذیصلاح حق مالکان است

مهرنوشت - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به اینکه طراحی و نظارت معنای خود را از دست داده است، گفت: تا زمانی که ساختمان ها به دست افراد بدون صلاحیت فنی و تخصصی ساخته می شود، نمی توان به اصلاح وضعیت ساخت و ساز امید بست.