بایگانی‌های نمایش خیابانی | مهرنوشت
جاده لغزنده می‌شود به جشنواره دُر درخشان خلیج فارس راه یافت 18 اسفند 1397
اجرای گروه نمایشی یزدی ها در جزیره خارگ

جاده لغزنده می‌شود به جشنواره دُر درخشان خلیج فارس راه یافت

مهرنوشت - نمایش خیابانی «جاده لغزنده می شود» با کارگردانی هادی دهقان، برای شرکت در نخستین جشنواره تئاتر خیابانی منطقه ای «دُر درخشان خلیج فارس» پذیرفته شد.