بایگانی‌های نوروز | مهرنوشت
نوروز ایرانی با نخستین شهر جهانی کشور 15 آذر 1397

نوروز ایرانی با نخستین شهر جهانی کشور

مهرنوشت - امسال نخستین سالیست که یزد با برند ثبت جهانی از سوی یونسکو میزبان خیل عظیم مسافران نوروزی از داخل و خارج کشور است.