بایگانی‌های وقف | مهرنوشت
هر ۶ روز یک وقف جدید در یزد ثبت می‌شود 22 آبان 1397
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد:

هر ۶ روز یک وقف جدید در یزد ثبت می‌شود

مهرنوشت - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به اینکه مردم یزد توجه خاصی به وقف دارند گفت: هر ۶ روز یک وقف جدید در یزد ثبت می‌شود.

خشکسالی درآمد ۷۰ درصد موقوفات یزد را کاهش داده است 15 آبان 1397
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد:

خشکسالی درآمد ۷۰ درصد موقوفات یزد را کاهش داده است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: خشکسالی درآمد ۷۰ درصد موقوفات استان یزد را یا کاهش داده یا به طور کامل قطع کرده است.