بایگانی‌های پارک طوبی | مهرنوشت
احداث سینمای روباز در پارک های شهر یزد/ ساخت سالن سینما ویژه بانوان را نخواهیم داشت 27 خرداد 1399
عضو شورای شهر یزد خبر داد:

احداث سینمای روباز در پارک های شهر یزد/ ساخت سالن سینما ویژه بانوان را نخواهیم داشت

مهرنوشت - عضو شورای شهر یزد با اشاره به انتشار خبری مبنی بر احداث سینمای اختصاصی ویژه بانوان در یزد گفت: هدف شورای شهر احداث سینمای روباز در برخی از پارک های شهر است و ساخت سالن سینما ویژه بانوان را نخواهیم داشت.