بایگانی‌های چاه کشاورزی | مهرنوشت
طرح خاموشی یک ماهه چاه‌های کشاورزی ابرکوه آغاز شد 26 آبان 1397
برای تقویت سفره‌های آب زیرزمینی

طرح خاموشی یک ماهه چاه‌های کشاورزی ابرکوه آغاز شد

مهرنوشت - فرماندار ابرکوه با اشاره به لزوم تقویت منابع سفره‌های زیرزمینی گفت: طرح خاموشی چاه‌های کشاورزی این شهرستان از امروز به مدت یک ماه با همکاری بهره‌برداران و نهادهای مختلف منطقه آغاز شد.