بایگانی‌های کارگری | مهرنوشت
تشکل‌های کارگری بازوی مسئولان در بخش‌های مختلف استان هستند 30 آبان 1397
سرپرست استانداری یزد:

تشکل‌های کارگری بازوی مسئولان در بخش‌های مختلف استان هستند

مهرنوشت - سرپرست استانداری یزد، تشکل‌های کارگری را بازوی مسئولان در بخش‌های مختلف استان عنوان کرد.