بایگانی‌های کتابخوانی | مهرنوشت
افتتاح نخستین پایگاه کتاب و کتابخوانی زندان های سراسر کشور در یزد 26 آبان 1397
همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی؛

افتتاح نخستین پایگاه کتاب و کتابخوانی زندان های سراسر کشور در یزد

مهرنوشت - همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، طی آیینی با حضور دکتر محمدحسین پاپلی نویسنده شهیر یزد و عضو اصلی کمیسیون جغرافیای فرهنگی انجمن جغرافیدانان جهان، نخستین پایگاه کتاب و کتابخوانی زندان های سراسر کشور در زندان مرکزی یزد افتتاح شد.