بایگانی‌های کمیته امداد | مهرنوشت
پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به ۸۴۴ مددجوی یزدی/ توجه به اشتغال های کوچک در راستای توسعه 24 دی 1397
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خبر داد:

پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به ۸۴۴ مددجوی یزدی/ توجه به اشتغال های کوچک در راستای توسعه

مهرنوشت - معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان یزد از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به 844 مددجوی یزدی در سال جاری خبر داد.