بایگانی‌های گویش یزدی | مهرنوشت
15 آذر 1397

سایه‌هایی که خشکسالی از کویرنشینان می‌گیرد

مهرنوشت - حاجی علی می‌گوید: تا چند سال قبل، سیب درختی، زردآلو، گردو، بادام و انواع میوه‌های سردرختی برداشت می‌کردیم، اما الان یک درخت هم برایمان نمانده است.

بی مهری شهروندان یزدی به باستانی ترین گویش پارسی  15 آذر 1397
بررسی مهرنوشت از غریبی لهجه یزدی

بی مهری شهروندان یزدی به باستانی ترین گویش پارسی 

مهرنوشت: گویش و لهجه یزدی که به عنوان یکی از باستانی ترین گویش های فارسی شناخته می شود؛ با بی مهری نسل جدید شهروندان یزدی به این سفیر فرهنگی مواجه شده است.