بایگانی‌های گیاه | مهرنوشت
وقتی کشت گیاهان کم آبخواه مرهمی بر درد بی آبی کویر می‌شود 16 آذر 1397

وقتی کشت گیاهان کم آبخواه مرهمی بر درد بی آبی کویر می‌شود

مهرنوشت - کشت گیاهان دارویی راه حل مناسبی برای مقابله با کم آبی در بخش کشاورزی استان کویری یزد است.