بایگانی‌های یونسکو | مهرنوشت
اثرات و مزایای ثبت شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو 18 بهمن 1397
با حضور دو چهره بین المللی یونسکو بررسی می‌شود؛

اثرات و مزایای ثبت شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو

مهرنوشت - دوازدهمین نشست شب یزد با سخنرانی دو چهره شناخته شده حوزه میراث فرهنگی و مرمت سازمان جهانی یونسکو در خانه فرهنگ صدوقی برگزار خواهد شد.